چهارشنبه 20 دی‌ماه سال 1385

 

هیچ کس اینجا نیست .

خلا بیداد می کند .

گاه چیزی شبیه موریانه احساست را می جود..قطعه قطعه می کند . نیشگونت می گیرد !

 

می گویند برد با منطق است .

سیاست به خرج می دهی . رفیقش می شوی .

رفیق سختگیری ست . کمی سخت است راه آمدن با او !

 

گاه چشم هایش را ریز می کند و می پرسد دوام می آوری یا نه ؟! ( کتابی حرف می زند .برخوردش به ظاهر دوستانه نیست !)

سعی می کنی شبیه او شوی ...

می گویی آری یا مرگ یا زندگی ! ( قیافه ات شبیه بازیگرهای تاتر می شود )

می خندد از ته دل ...کمی بانمک می شود ! انگار دارد مهرش به دلت می نشیند !

....

 

* تو هم انگار حرف زدنت کتابی شده ! کمال همنشین است دیگر !