چهارشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1385

 

دو کیلو وزن کم کردم !

دائم در حال بدو بدوام واسه اینکه از برنامم عقب نمونم !

تازه فهمیدم زمان چقدر فرزه و من چقدر کند بودم !

ساعت 11 هلاک افتادن تو تختم می شم !

....

خستگی و لذت بردن از خستگی ...!

....

پ.ن : کتاب رازهایی درباره زندگی که هر زنی باید بداند رو دارم می خونم .

امشب به راز سوم رسیدم .

فوق العاده است این کتاب !