دوشنبه 13 فروردین‌ماه سال 1386

 

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر

من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم...

 

پ.ن: نقل قولی اززنده یاد استاد شهریار

نرگس